11 April 2009

KATA ALUAN

BISMILLAH

Bismillah itu mula dikata
Dengan nama Allah Tuhan semata
Berkat syufa'at penghulu kita
Kertas dakwat boleh berkata.

Adapun awal mula tulisan
Suratan diatur ikut aturan
zahirkan asas mengenal Tuhan
Amalan khalifah jadi panduan.

Mengangkat martabat manusia amnya
Al-Quran Hadith mula asalnya
Perkataan Auliya' ulama' babnya
Mengikut silsilah warisannya.

Pusaka Khalifah Wali Agama Islam
Terlalu indah makna-makni di dalam
Ibarat lampu di alam kelam
Tempat melihat terang benderang.

Al-Quran Hadith ulama' babnya
Banyak nasihat terkandung di dalamnya
Mengingat Muslimin Muslimat semuanya
Supaya mengambil manfaat darinya.

Harap tolong Khaliqul Al-Bari
Tulus ikhlas niat di hati
Harap manfaat kemudian hari
Jadi pertaruhan akhirat nanti.

Kekal hidup selamat sejahtera
Suatu tidak bahaya mara
Sehingga ini rancangan kita
Dari fakir datang yang hina.

Mana tersalah tulis ibaratnya
Atau tersalah tulis perkataanya
Harap pembaca tolong betulkannya
Dengan kerna Allah ikhlas mesranya.

Hamba tiada mengaku kelebihan
Tiap-tiap makhluk lazim kesalahan
Istimewa hamba kurang pengetahuan
Tak tahu, bodoh memang kenyataan.

Sekadar diharap hati sendiri
Hendak pertaruhan di akhirat nanti
Tulis juga sekadar yang mengetahui
Diharap terima Khaliqul Al-Bari.

Dari Al- Fakir
Mohd Firdaus Bin Osmani
15 Rabiul Akhir 1430H
11 April 2009

25 March 2009

IJTIHAD DAN MUJTAHID

IJTIHAD?

- Penumpuan segenap pemikiran kepada nas-nas Al-Quran dan hadis serta menetapkannya.

MUJTAHID?

-individu yang sanggup dan layak menumpukan segenap pemikiran kepada nas-nas Al-Quran dan hadis serta menetapkannya.